boekrestauratie
BOEKRESTAURATIE

U kunt bij ons terecht voor de restauratie en conservatie van boeken. Hierbij bieden we u twee mogelijke benaderingen de traditionele volledige boekenrestauratie of de ehbo.
Boeken EHBO is geen gewone boekenrestauratie maar een minimale interventie volgens de methode van D. Etherington. Bij deze methode worden prioriteiten gesteld in overleg met de conservator waarna een screening volgt in de bibliotheek. Bij deze screening wordt een schade inventaris gemaakt van alle aanwezige boeken. De te behandelen boeken worden vervolgens seriematig aangepakt. Het is een eerstelijnszorg voor bibliotheekcollecties of heeft zijn nut bij het aanpakken van calamiteiten. Boeken die een grotere ingreep vergen dan wat met de conservator afgesproken werd worden apart gelegd voor een eventuele latere behandeling of er wordt een fasedoos voor gemaakt in zuurvrij karton die het boek verder beschermen. Omdat hét belangrijkste is, schade voorkomen, wordt er ook uitgebreid aandacht geschonken aan de bewaarplaats zelf via klimaat- en schimmelcontroles en geven we verder advies i.v.m. bewaring, schoonmaken, hanteren, transport, etc.

Home   |   Boekrestauratie   |   Papierrestauratie   |   Archiefrestauratie   Calamiteitenservice   |    Contact
boekrestauratie
Wij bieden bibliotheken en archieven diensten aan de beste prijs!

U kunt bij ons terecht voor conservatie en restauratie van boeken, papier en archivalia. Hierbij hanteren we een aanpak waarbij alle werkzaamheden zoveel mogelijk omkeerbaar zijn en met duurzame materialen en met respect voor het object!
Het kan gaan over de conservatie of restauratie van losse stukken of van hele collecties.

Contacteer ons voor een gratis en vrijblijvende prijsofferte.

Ook particulieren, antiquaren en bedrijven kunnen bij ons terecht.
boekrestauratie
Restauratieatelier Dumarey   |  Stationsstraat 58   |   8460 Oudenburg   |   059 26 55 40   |   info@papier-restauratie.be
Copyright © 2014 Restauratieatelier Dumarey, All rights reserved.